Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Επαρχιακός δρόμος

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-08-03

 • Τοποθεσία

  Κάτω Πεδινά, Ιωάννινα, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας