Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Βίδρα (Lutra lutra)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Εντός αστικού ιστού

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-09-17

 • Τοποθεσία

  EO15, Chloi 521 00, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Nikos

Κοινοποίηση περιστατικού