Πληροφορίες για το ζώο

  • Κατάσταση ζώου

    Τραυματισμένο

  • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

    Άλλο ατύχημα

  • Ομάδα ζώου

    Πτηνό

  • Περιγραφή ζώου

    Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

  • Καταγραφέας

    ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

  • Ημερομηνία περιστατικού

    2021-10-13

  • Τοποθεσία

    Φάληρο

  • Χάρτης τοποθεσίας