Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Αιχμαλωσία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-10-15

 • Τοποθεσία

  Ζωγράφου

 • Χάρτης τοποθεσίας