Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Επίθεση από γάτα

 • Ομάδα ζώου

  Παρυδάτια & Υδρόβια

 • Περιγραφή ζώου

  Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-10-17

 • Τοποθεσία

  Γέρακας

 • Χάρτης τοποθεσίας