Πληροφορίες για το ζώο

  • Κατάσταση ζώου

    Τραυματισμένο

  • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

    Άλλο ατύχημα

  • Ομάδα ζώου

    Αρπακτικά

  • Περιγραφή ζώου

    Νανογέρακο (Falco columbarius)

  • Καταγραφέας

    ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

  • Ημερομηνία περιστατικού

    2021-11-03

  • Τοποθεσία

    Ναύπλιο

  • Χάρτης τοποθεσίας