Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Στρουθιόμορφα

 • Περιγραφή ζώου

  Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-11-18

 • Τοποθεσία

  Αυλώνα

 • Χάρτης τοποθεσίας