Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Πρόσκρουση σε τζάμι

 • Ομάδα ζώου

  Παρυδάτια & Υδρόβια

 • Περιγραφή ζώου

  Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-11-18

 • Τοποθεσία

  Πειραιάς

 • Χάρτης τοποθεσίας