Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Αδυναμία / Ασθένεια

 • Ομάδα ζώου

  Ξενικά είδη

 • Περιγραφή ζώου

  Γκριζοπράσινος Παπαγάλος (Myiopsitta monachus)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-11-25

 • Τοποθεσία

  Αμπελόκηποι

 • Χάρτης τοποθεσίας