Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Ξενικά είδη

 • Περιγραφή ζώου

  Αμερικάνικη Νεροχελώνα (Trachemis scripta)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-11-27

 • Τοποθεσία

  Φάληρο

 • Χάρτης τοποθεσίας