Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Ασβός (Meles meles)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-07-30

 • Τοποθεσία

  Εθνική Οδός Κοζάνης Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας