Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Αιχμαλωσία

 • Ομάδα ζώου

  Παρυδάτια & Υδρόβια

 • Περιγραφή ζώου

  Κύκνος (Cygnus olor)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-12-01

 • Τοποθεσία

  Χανιά

 • Χάρτης τοποθεσίας