Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Ψαραετός (Pandion haliaetus)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Βρέθηκε στην τοποθεσία "παλιομάγαζα" από τον Άκη Ταγκόπουλο, μεταφέρθηκε στην ΑΝΙΜΑ

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-09-25

 • Τοποθεσία

  Atalanti Bay Wetlands and Isles, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας