Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Στρουθιόμορφα

 • Περιγραφή ζώου

  Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-12-15

 • Τοποθεσία

  Σαρωνίδα

 • Χάρτης τοποθεσίας