Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Παρυδάτια & Υδρόβια

 • Περιγραφή ζώου

  Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-12-26

 • Τοποθεσία

  Κερατσίνι

 • Χάρτης τοποθεσίας