Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ορφανό

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Λαγός (Lepus europaeus)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-12-31

 • Τοποθεσία

  Ιεράπετρα

 • Χάρτης τοποθεσίας