Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Πράσινη θαλασσοχελώνα (Chelonia mydas)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2022-04-29

 • Τοποθεσία

  RP33+R8 Έλος, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας