Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Επίθεση από γάτα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2022-06-04

 • Τοποθεσία

  ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΑ ΚΩΣ ΠΥΛΙ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΑ, Kos 853 00, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Greek Silhouette / Katerina (GreekSilhouette)

Κοινοποίηση περιστατικού