Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Λύκος (Canis lupus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2022-08-14

 • Τοποθεσία

  G2RJ+8M Koupaki, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Μάριος Κωνσταντίνος Κουφασίμης

Κοινοποίηση περιστατικού