Πληροφορίες για το ζώο

  • Κατάσταση ζώου

    Νεκρό

  • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

    Τροχαίο

  • Ομάδα ζώου

    Θηλαστικό

  • Περιγραφή ζώου

    Ασβός (Meles meles)

Πληροφορίες τοποθεσίας

  • Ημερομηνία περιστατικού

    2023-02-24

  • Τοποθεσία

    Χουδέτσι, Ελλάδα

  • Χάρτης τοποθεσίας