Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Ασβός (Meles meles)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2023-04-19

 • Τοποθεσία

  Επαρ.Οδ. Κνωσσού - Χάρακας 6, Κουνάβοι 701 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας