Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Σκαντζόχοιρος

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2023-06-06

 • Τοποθεσία

  HX9V+WQ Πυλαία, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας