Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κορμοράνος Ευρωπαϊκός (Phalacrocorax carbo)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα στο σώμα του

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2023-07-11

 • Τοποθεσία

  QQ58+HQ Ράχη, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας