Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Πετροκούναβο (Martes foina)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2023-08-11

 • Τοποθεσία

  CXVC+3V Efpalio, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Μάριος Κωνσταντίνος Κουφασίμης

Κοινοποίηση περιστατικού