Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Κουνάβι

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Ενδεχομένως να μην είναι κουνάβι, αλλά κάποιο άλλο αντίστοιχο μικρόσωμο σαρκοφάγο. Τροχαίο κατά πάσα πιθανότητα.

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2023-09-29

 • Τοποθεσία

  C57X+3J Makedonis, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Pavlos Piskoulis

Κοινοποίηση περιστατικού