Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Ένας από τους 3 πελαργούς που πέθαναν μαζί από ηλεκτροπληξία. Βρέθηκε από Στέφανο Ασπιώτη και μεταφέρθηκε στην ΑΝΙΜΑ.

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-09-30

 • Τοποθεσία

  Άγιος Παντελεήμων Αναβύσσου

 • Χάρτης τοποθεσίας