Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κότσυφας Κοινός (Turdus merula)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Νεαρό κοτσύφι

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-07-17

 • Τοποθεσία

  Επαρχιακή Οδός Ασφάκα - Βρυσοχωρίου 161, Ζαγόρι 440 07, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας