Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-10-03

 • Τοποθεσία

  Psarrou, Amfissa 331 00, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Απόστολος

Κοινοποίηση περιστατικού