Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-10-08

 • Τοποθεσία

  Ακαδημίας, Ηράκλειο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ιωαννα

Κοινοποίηση περιστατικού