Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-10-09

 • Τοποθεσία

  Kon/nou Paleologou, Nea Smirni 171 21, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Γιώργος Τσιντζιλώνης

Κοινοποίηση περιστατικού