Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Ασβός (Meles meles)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-06-24

 • Τοποθεσία

  ΕΟ Αεροδρομίου Καστελλίου, Χερσόνησος 700 14, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση περιστατικού