Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Επίθεση από γάτα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κότσυφας Κοινός (Turdus merula)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-10-19

 • Τοποθεσία

  Μονής Καρδιωτίσσης, Ηράκλειο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ιωαννα

Κοινοποίηση περιστατικού