Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Λύκος (Canis lupus)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Ομάδα Άμεσης Επέμβασης ΟΑΕ

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-10-13

 • Τοποθεσία

  Epar.Od. Aminteou-Kastorias, Kastoria 520 52, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Nikos

Κοινοποίηση περιστατικού