Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-10-21

 • Τοποθεσία

  Argous 10, Vironas 162 32, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Άννα Τουρλη

Κοινοποίηση περιστατικού