Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Όρνιο (Gyps fulvus)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Σοβαρότατος τραυματισμός από πρόσκρουση σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Στάλθηκε στην ΑΝΙΜΑ από το ΜΦΙΚ

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-10-22

 • Τοποθεσία

  Λιμένας Χερσονήσου Ηρακλείου, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας