Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Καφέ αρκούδα (Ursus arctos)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-10-26

 • Τοποθεσία

  Unnamed Road, Kastoria 520 52, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Nikos

Κοινοποίηση περιστατικού