Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Οχιά (Vipera ammodytes)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Επαρχιακός δρόμος

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-07-09

 • Τοποθεσία

  Unnamed Road, Πύλη 420 32, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας