Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Φοινικόπτερο Ευρωπαϊκό (Phoenicopterus roseus)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-05-19

 • Τοποθεσία

  Επαρχιακή Οδός Μεσολογγίου - Αλυκών Τουρλίδας, Mesolongi, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας