Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Πετρίτης (Falco peregrinus)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-05-20

 • Τοποθεσία

  Λεωνίδιο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας