Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κιρκινέζι Ευρωπαϊκό (Falco naumanni)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-06-16

 • Τοποθεσία

  Βόλος, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ageliki Spyridaki

Κοινοποίηση περιστατικού