Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κουρούνα Σταχτιά (Corvus corone)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-06-23

 • Τοποθεσία

  Παλαιά Εθνική Οδός Βόλου Λαρίσης, Στεφανοβίκειο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ageliki Spyridaki

Κοινοποίηση περιστατικού