Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Όρνιο (Gyps fulvus)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-08-05

 • Τοποθεσία

  Ηράκλειο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ageliki Spyridaki

Κοινοποίηση περιστατικού