Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Δενδρογαλιά (Hierophis gemonensis)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-08-06

 • Τοποθεσία

  Επαρχιακή Οδός Μετσόβου-Κήπων, Ζαγόρι 440 10, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Παπαθανασιου Βαρβαρα

Κοινοποίηση περιστατικού