Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Ήταν γλάρος

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-11-08

 • Τοποθεσία

  Ναυπλίου Νέας Κίου 12, Ναύπλιο 211 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας