Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-11-12

 • Τοποθεσία

  Γλυκά Νερά, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Νεκταρία Σοφιανού

Κοινοποίηση περιστατικού