Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Πρόσκρουση σε τζάμι

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-11-24

 • Τοποθεσία

  Αυλακίου 52, Πόρτο Ράφτη 190 03, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Γεωργιος

Κοινοποίηση περιστατικού