Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-12-01

 • Τοποθεσία

  Ναυπλίου Νέας Κίου, Ναύπλιο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση περιστατικού