Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-12-10

 • Τοποθεσία

  Ιπποκράτειος Πολιτεία, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Κωνσταντίνος Αποστόλου

Κοινοποίηση περιστατικού