Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Αδύναμο ,επανήλθε και απελευθερώθηκε.

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Νερόκοτα Κοινή (Gallinula chloropus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-03-23

 • Τοποθεσία

  Σπάρτης 105, Νεάπολη Βοιών 230 53, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Σύλλογος "ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ"

Κοινοποίηση περιστατικού