Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Αμφίβιο

 • Περιγραφή ζώου

  Μπράσκα (Bufo bufo)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-02-04

 • Τοποθεσία

  Πανεπιστημίου, Αγρίνιο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κοινοποίηση περιστατικού